Sertifikat əldə edərək müsahibədən keçmiş və dövlət qulluğuna qəbul edilmiş şəxslər haqqında Dövlət qulluqçularının Reyestri üzrə statistik məlumat

Statistik göstəricilər dövlət orqanları tərəfindən Reyestrə daxil edilmiş cari məlumatları əks etdirir

19.08.2018

Müsahibədən keçib: 681 nəfər

Dövlət qulluğuna qəbul edilib: 295 nəfər (43.3%)

Ehtiyata daxil edilib: 124 nəfər (18.2%)