Sertifikat əldə edərək müsahibədən keçmiş və dövlət qulluğuna qəbul edilmiş şəxslər haqqında Dövlət qulluqçularının Reyestri üzrə statistik məlumat

Statistik göstəricilər dövlət orqanları tərəfindən Reyestrə daxil edilmiş cari məlumatları əks etdirir

24.06.2018

Müsahibədən keçib: 599 nəfər

Dövlət qulluğuna qəbul edilib: 218 nəfər (36.4%)

Ehtiyata daxil edilib: 108 nəfər (18.0%)