Sertifikat əldə edərək müsahibədən keçmiş və dövlət qulluğuna qəbul edilmiş şəxslər haqqında Dövlət qulluqçularının Reyestri üzrə statistik məlumat

Ümumi müsahibədən keçmiş və dövlət qulluğunda vəzifəyə təyin edilmiş şəxslər haqqında Dövlət qulluqçularının Reyestri üzrə statistik məlumat

Daxili müsahibədən keçmiş və dövlət qulluğunda vəzifəyə təyin edilmiş şəxslər haqqında Dövlət qulluqçularının Reyestri üzrə statistik məlumat

Statistik göstəricilər dövlət orqanları tərəfindən Reyestrə daxil edilmiş cari məlumatları əks etdirir

16.06.2024